Slovensky Vyberte si preklad English Vyberte si preklad Polski

Prehliadka aktivít

Formovanie národnej identity na Slovensku sa od začiatku existencie tohto geografického útvaru podobalo malej dráme. Na začiatku tu vládli barbarské kmene, potom územie obsadili Slovania, o niečo podobné sa pokúšali Turci a neskôr Maďari. V súčasnosti je zápas zdanlivo vyhratý, Slovensko patrí Slovákom. Kto však vlastne sú tí Slováci? Veď toto celistvé územie jedného národa je tvorené mnohými čiastkovými územiami, na ktorých žijú rôzne národnostné menšiny. Na východe Slovenska koexistujú vo vzájomnom dialógu popri sebe rusínske, ukrajinské, rómske, poľské, maďarské a židovské etnikum. Táto rôznorodosť sa prejavuje vo všetkých sférach spoločenského života, okrem iného aj v stave kultúry. Tá väčšinová, „kultúra slovenského národa“, je neustále ovplyvňovaná tradičnou kultúrou jednotlivých menšín, ktoré na tomto území spolu žijú. Občianske združenie Rutenicart, venujúce sa najmä kultúre a umeniu rusínskej národnostnej menšiny, preto v júny 2012 odštartovalo projekt ethnica babylonica, prehliadka súčasnej kultúry tradičných menšín, v rámci ktorého chce širokej verejnosti dlhodobo približovať kultúru jednotlivých menšín, ktoré žijú vedľa seba na tomto malom území. Ďalším cieľom projektu ethnica babylonica je poukázať na vplyvy kultúry jednotlivých etník, ktorých dôsledky možno badať na jedinečnej atmosfére v spoločenskom a kultúrnom živote východného Slovenska. 

Projekt ethnica babylonica predstavuje výtvarné, hudobné, slovesné a divadelné umenie a kultúru jednotlivých menšín. Vedľa príslušníkov jednotlivých etník, žijúcich na Slovensku, sa predstavujú aj tí, ktorí žijú mimo územia našej republiky.  

projekt realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR

Copyright 2013 All rights reserved.

Občianske združenie RUTENICART

SMASH - tvorba webstránok a internetový marketing