Slovensky Vyberte si preklad English Vyberte si preklad Polski

Prehliadka aktivít

Projekt Versus je jedným z projektov Občianskeho združenia Rutenicart. So sebou si nesie aj všetko vystihujúci podnázov „tradičné VERSUS moderné“. Projekt sa realizuje počas určitého obdobia v niektorej z obcí na severovýchode Slovenska, pričom tá je charakteristická svojou izolovanosťou voči okolitému svetu. Vďaka tejto osamotenosti sú jej obyvatelia nositeľmi tradícií a pôvodných zvykov a remesiel, ktoré sa už zo zaľudnených miest, ale aj veľkých dedín vytratili. Práve tieto v zákonite izolovanom prostredí  zachovávané  zvyky a tradície bývali už v minulosti inšpiráciou pre tvorbu mnohých umelcov. Projekt Versus chce tvorivé tendencie, ovplyvnené na podnety bohatým ľudovým prostredím, oživovať.

Versus sa zaoberá aj vzťahmi medzi súčasným a tradičným ľudovým umením. Snaží sa priniesť riešenie otázok či a nakoľko môže byť súčasné umenie inšpirované tým minulým, chce nájsť prieniky oboch. Zároveň má poukázať na v súčasnosti už takmer zabudnuté bohatstvo tvorivej činnosti anonymných predkov. Práve prostredníctvom umeleckej činnosti zúčastnených autorov chce toto bohatstvo šíriť ďalej. Jeho výsledkom by malo byť spopularizovanie slovenského ľudového umenia, zakomponovanie pôvodnej remeselnej formy do modernej tvorby súčasných autorov v rôznych žánroch jednotlivých umeleckých druhov a médiách súčasného umenia.

Projekt možno chápať ako reakciu na trendy, ktoré sa dajú pozorovať najmä v slovenskom výtvarnom kontexte. Medzi mladými umelcami je dominantný názor, že ľudové výtvarné tradície, ktorými bola významne ovplyvnená aj slovenská výtvarná moderna, sú brzdou napredovania k modernému výrazu. Tvorcovia aj účastníci projektu sa pokúšajú  poukázať na to, že medzi oboma formami je možný dialóg a že práve dialóg je jediným spôsobom, ako predísť vymiznutiu tradičného umenia vôbec.

projekt realizovaný s podporou Ministerstva kultúry SR

Copyright 2013 All rights reserved.

Občianske združenie RUTENICART

SMASH - tvorba webstránok a internetový marketing